SPOLOČENSKÉ AKCIE

-  Hudobný vstup (20-45 min.) na spoločenských akciách, firemných prezentáciách, módnych prehliadkach, plesoch a vernisážach.

Piesne z hudobných projektov Svetlany Nálepkovej.

Hudobný doprovod:  halfplayback, klavír alebo živá kapela

- Programy pre deti-súťaže, pesničky, moderácie (20-60 min.)

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.